Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

Workshop och fortbildning kring flyktingarbete

”Utmaningar och möjligheter i rollen som volontär”
En lördag där stora delar av dagen består av erfarenhetsutbyten mellan deltagarna och samtal – en fortbildning med erfarna ledare.
Dag: Lördagen den 15 oktober
Plats: Hangövägen 18, i Studieförbundet Bildas lokaler.
Tid: 10.00 – 16.00

Alla som arbetar ideellt med flyktingar, oavsett organisation, är välkomna.
Begränsat antal platser.

Det här är ett tillfälle för dig som är engagerad som ideell i arbetet för personer på flykt, och upplever att du har utmaningar i den rollen. Om du vill kompetensutveckla dig och utbyta erfarenheter med andra är detta dagen för dig.

Länk till program och anmälan här.


”Flyktingarna och vi”
I ABF-huset i Stockholm (Sveavägen).
Dagar: 28 oktober kl.17.30-20.30,
och 29 oktober kl. 09.00-16.00

Flyktingmottagande väcker starka känslor, diskussioner på en politisk nivå och även funderingar på ett existentiellt plan: Vilket ansvar har jag som medmänniska? I vilken grad har jag skyldighet att göra något och i vilken grad kan jag tillåta mig själv att låta bli?

Föreläsare bland annat:
Stefan Jonsson är författare och professor i etnicitet vid Linköpings universitet och skribent i Dagens Nyheter.
Carl Dahlbäck och Awad Olwan – kyrkoherde respektive imam och båda aktiva i Guds Hus- projektet samt representanter för ”Tillsammans för Sverige” – en verksamhet med inriktning på interreligiös vägledning och utbildning bland unga med syfte att motverka främlingsfientlighet, rasism och extremism.

Läs hela programmet på länk här
Lite fakta om Sankt Lukas:
En lokal S:t Lukasförening driver två olika verksamheter. Den ena delen är program och aktiviteter för medlemmar och allmänhet med till exempel öppna föreläsningar, samtalskvällar och filmvisningar. Den andra delen är att driva mottagningar för psykoterapi, handledning och andra former av samtalsstöd.

Föreningarnas öppna programaktiviteter rör frågor som livsåskådning, personlig utveckling och mänskliga relationer. Dessutom arbetar varje förening ständigt med olika aktiviteter för att kunna erbjuda kris- och samtalsstöd till personer med svag ekonomi.

S:t Lukas är en idéburen organisation med professionella mottagningar för psykoterapi, handledning och utbildning över hela Sverige.
De arbetar med psykoterapi, samtalsstöd, handledning, utbildning, chefsstöd och organisationsutveckling.

Med mer än trettio mottagningar över landet är S:t Lukas Sveriges största enskilda aktör som erbjuder psykoterapi och handledning.
S:t Lukas ser människan som en helhet och arbetar för att lyfta fram kunskap om den existentiella hälsan.
Överskottet används för att subventionera samtal för unga vuxna.

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna